Skriv ut

Flex7


Innehåller FLEX7 lösningsmedel?
Ja, men ingen skadliga.

Lämnar FLEX7 fläckar vid fogning på natursten?
Nej, FLEX7 lämnar inga fläckar.

Måste jag ta bort gammal fog innan jag använder FLEX7?
Ingen fog fäster på gammal silicon, så denna måste tas bort. All annan lös fog rekommenderas att ta bort innan ny fog appliceras, men FLEX7 fäster på gammal MS-polymer och akryl så länge det inte ligger tvålrester eller andra föroreningar på den.

Kan jag använda FLEX7 att limma med?
Nej, FLEX7 är en ren högexpansiv fogprodukt.

Hur hög temperatur tål FLEX7?
FLEX7 tål +90°C .

Kan FLEX7 övermålas?
Ja, Vattenbaserad färg/lack rekommenderas att använda och kan påföras vått i vått. Oljebaserad färg/lack ger ökad härdningtid och det rekommenderas att vänta med påföring i 5-7 dygn efter att FLEX7 är applicerat.

Rinner FLEX7 vid påföring i spickor/fogar?
FLEX7 kan användas på fogar upp till 40mm utan att den rinner. FLEX7 är högkvalitets valet för alla dilatations- och expansionsfogar.

Hur tar man bort gammal FLEX7?
FLEX7 tas bort med kniv/skrapa. Den kan även mjukas upp med värmepistol så den blir lättare att ta bort. Vid större entrepenader går den även att fräsa bort med speciella fogfräsar.

Tål FLEX7 minusgrader vid lagring?
Ja, FLEX7 tål att frysa/tina upprepade gånger.

Vad kan man använda för att glätta ut FLEX7-fogar med?
Det rekommenderas att användaTec7-Cleaner för att glätta FLEX7-fogar. Detta är en produkt som även är ett Universalt rengörning- och avfettningsmedel. Var noga med att inte använda för mycket Tec7-Cleaner på fogarna, så inte Tec7-Cleaner löser själva fogen.
HP7 kan också användas tilt glättning av fogen.

Vad betyder MS i begreppet MS-polymer?
MS står för Modified Silan.

2024 © Copyright Relekta AS
Powered by © Dynamicweb - Design by 07 Interaktiv