Skriv ut
2007-07-30
TEC7 - FOGNING OCH LIMNING MED MILJÖ I FOKUS


 

Människor är sårbara för kemiska produkter, och flera moderna byggnads-material kan ta skada av fogen eller limmet som används. Tec7 är miljövän-ligt och skonsamt både mot användaren och materialet som limmas/fogas.Hantverkarna börjar bli uppmärksamma på risker-na vid användning av lim och fogmassor som inne-håller skadliga lösningsmedel. Tec7 innehåller inte skadliga lösningsmedel eller aggressiva syror som kan ge astma, allergi och andra lungsjuk-domar. Fogmassor kan innehålla lösningsmedel eller ättiksyra som ger en stark och obehaglig lukt under härdningstiden. Tec7 avger inte obehagliga eller skadliga gaser och man kan använda rummet omedelbart efter fogning.

Tec7 är universell och ersättar många produkter genom att täcka många användningsområder, den limmar, fogar och fäster ”allt”. Användaren får bättre ekonomi genom bland annat sparad lagerplats. Tec7 fäster på våta ytor, härdar snabbt, krymper inte och förblir flexibel. Den kan målas över, tål UV-strålar och är resistent mot mögel och bakterier. Tec7 finns i färgerna vit, ljusgrå, grå, svart, ek, beige och brun och levereras i förpackning 50ml, 310ml och 600ml.

”Tec7s miljövänliga sammansättning gör att den kan användas på känsliga byggnadsmaterial som tex natursten, skiffer och cellplast utan risk”, säger Regionschef i Novatech, Mikael Palmgren. ”Aluminium och stål kan inte limmas eller fogas utan primning, då lösningsmedel och syror i lim/fog ofta förorsakar etsning och korrosion. Tec7 kan däremot andvändas direkt på dom flesta metaller och fungerar faktiskt även som korrosionsskydd.

Tec7 kan användas till att limma och foga praktiskt sagt alla byggnadsmaterial, både naturliga som syntesiska, utan risk för att materialet angrips, löses upp, missfärgas eller på annat sätt påverkas negativt. Den fäster mycket bra utan primer och är trygg att använda både för människan och miljön.”

Produkten marknadsföres genom Novatech av Relekta Import AS som är en del av Relekta-Gruppen och säljes genom Färg-Bygg-Järn fackhandeln.


För mer information, kontakt:
Mikael Palmgren, telefon 031-135490 eller e-post mikael.palmgren@novatech.nu

2024 © Copyright Relekta AS
Powered by © Dynamicweb - Design by 07 Interaktiv