Skriv ut
2007-10-24
NÄR DU VILL HA TÄTT

Efter en sommar och höst med mycket nederbörd har många upptäckt att tak, takrännor, skorstenar med mera på hus och stugor läcker. Med Roof 7 tätar man enkelt sådana läckor före vintern.


Roof 7 har stor flexibilitet, den förblir flexibel i minst 20 år, och den tål en förlängning på 150% utan att spricka. Detta är et resultat av at Roof7 är en glasfiberförstärkt taktätningsmassa med en blanding av bitumen och butylgummi.

Roof7 kan användas ned till -12˚C och fäster på dom flesta ytor, även våta. Den har en god vidhäftning till dom flesta material, till exempel: takpapp, mursten, tegel, trä, tenn, blybeslag, koppar, betong, bitumenbeläggningar, galvaniserat stål, isolasionsmaterial, PVC, polyester etc.


Typiska användningsområden för Roof 7 är:

  • tätning och reparation av släta och lutande tak, fundament och väggar
  • förslutning och tätning av takrännor, kantbeslag, stuprör, rörbeslag, kanalgenomföringar, takfogar, pipor och skorstenar
  • kall limning av bitumenbeläggning, shingel och korrugerad plåt
  • korrosionsskydd på nergravda rör och kanaler

Roof 7 appliseras med borste eller stålspackel och levereras i 310 ml patron och burkar på 1 kg, 5 kg  och 10 kg.


Produkten marknadsföres genom Novatech av Relekta Import AS som är en del av Relekta-Gruppen och säljes genom Färg-Bygg-Järn fackhandeln.


För mer information, kontakta:
Mikael Palmgren, telefon 031-135490, e-post mikael.palmgren@novatech.nu

2024 © Copyright Relekta AS
Powered by © Dynamicweb - Design by 07 Interaktiv