Skriv ut
28.06.2011
TEC7 KLARAR MILJÖTEST


Tec7 uppfyller miljökrav inom byggnation.

Tec7 är testad och godkänd enligt USGBC’s krav för innehållet av flyktiga organiska föreningar för lim/fogmassor. USGBC (The U.S. Green Building Council) har ett system för klassificering av produkter som ska användas inom byggnation. Gränsvärden för VOC definierar om produkter uppfyller kraven för miljövänligt byggande. VOC (Volatile Organic Compounds) hänvisar till organiska kemiska föreningar som har ett betydande ångtryck och som kan påverka miljön och människors hälsa. VOC finns i många olika former.

Läs mer om USGBC här. 

Läs mer om VOC här.
 

2024 © Copyright Relekta AS
Powered by © Dynamicweb - Design by 07 Interaktiv