Skriv ut

GT7


Inneholder GT7 lösningsmedel?
Nej, GT7 är lösningsmedelsfri, uppbyggningen av GT7 är petroleum baserad.

Kan man använda GT7 som rostlösare?
Ja, det kan man. GT7 ersätter även 12 olika andra produkter i en och samma burk och kan användas som: rostlösare, teflon spray, white grease, remfett, silikonsmörjmedel, karosseri och asfaltrengörare, rengörning av batteripoler, till smörjning av luftverktyg, däckmonteringsolja, lätt borr/skärolja, gummi och vinylförnyare, samt smörjande penetrerande oljor.

Kan man använda GT7 på elektronik?
Ja, det kan man.

Kan man använda GT7 som regörningmedel?
Ja, GT7 kan användas till borttagning av olja, fett och tjära.

Kan man använda GT7 burken upp/ned?
Ja, burken kan användas i alla riktningar (360°).

Blandar GT7 sig med vatten?
Nej, GT7 blandar sig inte med vatten, den är fuktfördrivande. GT7 lägger sig som en skyddande hinna på ytorna.

Hur är GT7 som  smörjmedel?
GT7 fungerar mycket bra som smörjmedel. Många motsvarande produkter är lösningsmedelsbaserade och dunstar då efter kort tid, medan GT7 inte dustar då den är petroleumsbaserad. GT7 är också fuktfördrivande, och det gör att GT7 ger en mycket god, smörjande/skyddande långtids-effekt.

Kan jag använda GT7 på luftverktyg?
GT7 kan med fördel användas på luftverktyg. Den är inte aggressiv mot gummi och kommer därför att smörja O-ringarna och inte förstöra dom.
 

2024 © Copyright Relekta AS
Powered by © Dynamicweb - Design by 07 Interaktiv