Skriv ut

Kvalitè

 

För Relekta-Gruppen betyder kvalitè att alla kunder får personlig uppföljing av kvalifiserade medarbetare, snabb leverans, och mer en den service som är förväntad. Eller som beskrivits i våra övergripande mål; ” vi ska vara kundens förstaval genom kvalitè, kompetens och personlig service”. Relekta-Gruppen menar att kontakter med kunder satt i system är en förutsättning för att upprätthålla ett gott marknadsanpassat företag. Detta säkras bl.a genom årlig undersökning hos kunder om nöjdhet, svarskort som sändes med varje leverans och generellt god kundskap om kunders behov och önskningar genom att uppsökande försäljning är valt som strategisk säljform.

Relekta-Gruppen er certifierad av Det Norske Veritas enl standardena ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001 och MQA-01, och kommer kontinuerligt värdera nya standarder som ytterligare kan höja kvaliteten på företaget till fördel för kunderna, medarbetare och andra intressenter. Relekta-Gruppen fokuserar på att kontinuerlig förbättra alla rutiner och processer, samt kvalitetssystemets funktion och tillgänglighet. Relekta-Gruppen ska alltid ha ansvarstagande förbättringsmål för centrala områden i kärnverksamheten, och följa de krav i standarderna, som evalueras fortlöpande. Relekta-Gruppen arbetar även efter EFQM-modellen och genomför årlig internundersökning baserat på denna.

Relekta-Gruppen ska vara i spetsen med ny teknologi i företagssammanhang och möjliggöra för kontinuerlig personlig kompetensutveckling. Relekta-Gruppen väljer de bästa kvalitetsleverantörerna med en produktutveckling som ska ligga före marknadens ständigt högre krav.
 
EFQM-modellen
Relekta-Gruppen genomför internundersökning baserat på EFQM-modellen. EFQM-modellen är utvecklad i samarbete mellan toppledare i flere stora europeiska företag för att öka europeiska företags sin konkurranskraft. Modellen är delad i fokusområden, och företagets medarbetare evaluerar företagets i  områdena iht. standard evalueringsschema och rekomenderad praxis. Resultaten från evalueringen används som underlag för att sätta förbättringsmål. Många använder även modellen i förbindelse med balanserad målstyrning.
 


 


Certifieringar

 

 

  ISO 9001 - Kvalitè
 Relekta-Gruppen certifierades av Den Norske Veritas enligt ISO 9001 25.02.1996. Detta kom som en naturlig följd av arbetet med kvalitetssäkring i många år. Certifieringen har bidragit till en positiv utveckling organisatorisk och resultatmässig genom sina krav, till exempel för förbättringar och kundfokus.


  MQA-01 - Förs
äljning och Marknadsföring

Relekta-Gruppen blev som första företag i Norge och Sverige certifierad av Det Norske Veritas enligt MQA-01 standarden 12.06.2000. MQA-01 standarden är byggt upp som en naturlig utveckling av 9001:2000-standarden. Arbetet med standarden har givit oss flera positiva ändringar och förbättat praxis inom försäljning, marknadsföring och etik. Revidering av standarden har nu även krav på ekonomisk resultat.

 

  ISO 14001 - Miljö
Relekta-Gruppen blev som första handelsföretag i Norge certifierad av Det Norske Veritas enligt ISO 14001 den 02.01.2001. Målet med certifiseringen var att sätta yttre miljö på agendan, visa att vi tar miljö på allvar, och vara en förebild för företag i vår branch. 
 
EMAS
För att ytterligare öka vårt fokus på miljö har Relekta-Gruppen nu blivit certifierad av Det Norske Veritas enligt EMAS. Detta gör oss ändå mer miljömedvetna, samt offentliggör informasion för intressenter och andra genom vår årliga miljörapport. 
 
  OHSAS 18001 - Hälsa och säkerhet
Relekta-Gruppen blev som första norska handelsföretag certifierad av Det Norske Veritas enligt OHSAS 18001 den 17.08.2005. Standarden sätter fokus på, och ställer krav inom, hälsa och säkerhet, med andre ord den inre miljön i företaget. Standarden tillvaratar, och säkerhetsställer ytterligare, alla krav i Internkontrollföreskriften, samt har fokus på och krav till bl.a. riskanalys. OHSAS 18001 är byggt upp på samma sätt som ISO 14001 och är på många sätt en naturlig förlängning av denna. 
2024 © Copyright Relekta AS
Powered by © Dynamicweb - Design by 07 Interaktiv